Hướng dẫn cách bấm máy tính giá trị lớn nhất nhỏ nhất

Dùng máy tính bỏ túi để giải phương trình hay tính toán đã trở nên phổ biến và bình thường đối với học sinh trung học. Tuy nhiên, một số bạn vẫn còn gặp khó khăn khi sử dụng máy tính để tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất. Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ đến bạn cách bấm máy tính giá trị lớn nhất nhỏ nhất chi tiết nhất.

Định nghĩa về giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất

Nếu tồn tại một khoảng giá trị xác định cho biến mà biểu thức A luôn lớn hơn hoặc bằng một hằng số k (hoặc nhỏ hơn hoặc bằng k), và tồn tại một giá trị của biến trong khoảng đó khiến A đạt giá trị chính xác là k, thì k được gọi là giá trị nhỏ nhất (hoặc giá trị lớn nhất) của biểu thức A tương ứng với khoảng giá trị biến được nêu trên.

Video hướng dẫn cách bấm máy tính giá trị lớn nhất nhỏ nhất

Bạn có thể tham khảo hướng dẫn chi tiết trong video sau đây:

Hướng dẫn cách bấm máy tính giá trị lớn nhất nhỏ nhất

Phương pháp sử dụng máy tính cầm tay để tìm giá trị nhỏ nhất (GTNN) và giá trị lớn nhất (GTLN) của hàm số trong các bài toán trắc nghiệm min-max như sau:

  • Bước 1: Để tìm GTNN và GTLN của hàm số y = f(x) trên đoạn [a, b], ta sử dụng máy tính Casio với lệnh MODE 7 (Table – bảng giá trị).
  • Bước 2: Quan sát bảng giá trị máy tính hiển thị, giá trị lớn nhất xuất hiện là GTLN, và giá trị nhỏ nhất xuất hiện là GTNN (hoặc gần bằng với kết quả cho sẵn trong 4 phương án trắc nghiệm).

Chú ý:

  • Trước khi thực hiện, cần thiết lập miền giá trị của biến x: Start (a), End (b), Step (b – a)/19 (có thể làm tròn để bước nhảy được “đẹp”).
  • Nếu đề bài có các yếu tố lượng giác sin, cos, tan, cot, … ta chuyển máy tính về chế độ Radian (R).

Hướng dẫn cách bấm máy tính giá trị lớn nhất nhỏ nhất

Phương pháp tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất

  • Với biểu thức:
  1. a) Để tìm giá trị nhỏ nhất của A, chúng ta thực hiện như sau:

Chứng minh rằng A ≥ k với k là hằng số.

Xác định giá trị của biến khi dấu “=” xảy ra trong A.

  1. b) Để tìm giá trị lớn nhất của A, chúng ta thực hiện như sau:

Chứng minh rằng A ≤ k với k là hằng số.

Xác định giá trị của biến khi dấu “=” xảy ra trong A.

Kí hiệu: min A là giá trị nhỏ nhất của A; max A là giá trị lớn nhất của A

  • Với hàm số:

Để tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của một hàm số y=f(x) trên một khoảng (a;b), chúng ta lập bảng biến thiên của hàm số f(x) trên khoảng (a;b).

Trên đây là hướng dẫn cách bấm máy tính giá trị lớn nhất nhỏ nhất chi tiết. Hy vọng những hướng dẫn trong bài sẽ hữu ích với bạn.

Viết một bình luận